Zgodnie z "Encyklopedią sztuki starożytnej" Wyd. Artystyczne i Filmowe-Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1998 Amrit /w Syrii w pobliżu Tartus/ pochodzi prawdopodobnie z V wieku p.n.e. Odkrytu tu nekropolię fenicką i resztki świątyni składającej się z prostokątnego basenu otoczonego portykiem, pośrodku którego na podium stała kapliczka. W Amrit występują groby podziemne, szybowe ze schodami. Większość z nich była zakończona piramidami nawet do 10 m.
Przewodnik syryjski tak barwnie opisywał ceremonie ku czci boga Marduka i przenosił nas o trzy wieki wcześniej, że na stronie podaję tą wersję. Któż jednak wie jak stare naprawdę jest to miejsce kultu? Ilu bogów tam czczono? Prawda ginie w pomroce dziejów.
Piramidowych grobów nie widać dzisiaj, ale cały-dość rozległy teren- robi wrażenie starodawnego miejsca kultu o szczególnej mocy.