Wittgenstein
Wittgenstein -"Tractatus logico-philosophicus"

"2.12 Obraz jest modelem rzeczywistości"

Venus_2.jpg
88,05 KB
Teza 1.jpg
88,05 KB
sanpedro.jpg
48,27 KB
Teza 1.1.jpg
48,27 KB
Autor: F. Crackstone /Rockford_2002/

Teza 1 - chyba najważniejsza z 7 tez głównych otwiera wielki system metafizyczny, który zmierza do ostatecznego rozwiązania. A właściwie -jak powiada Wittgenstein w przedmowie-"w istotnych punktach problemy zostały rozwiązane ostatecznie". Treść tezy 1 została wpisana w taką formę graficzną tak, aby zmierzała ona od minus nieskończoności do plus nieskończoności, czyli tworzyła sui generis zamkniętą przestrzeń logiczną. Świat jest wyspą faktów w oceanie możliwości-to też autor grafiki, może niezbyt udolnie, usiłuje wyrazić. I wreszcie stany rzeczy-twory tylko możliwe: rzeczywiste bądź urojone, fakty pozytywne i fakty negatywne.
Teza 1.1 - czyli komentarz pierwszy do tezy 1. Aby zrozumieć pojęcie faktu musimy sięgnąć do tezy 2:" To, co jest faktem-fakt-jest istnieniem stanów rzeczy". Potencjalną możliwością jest, że ryby będą szybować nad oceanem, zauważmy wszakże, że swoboda tej quasi-ryby ograniczona jest archetypami starożytnych kolumn, niektóre z nich leżą poziomo w oceanie symbolizując czwarty wymiar -Czas. Wg Wittgensteina /teza 3.02/wszystko, co można pomyśleć jest możliwe. Zbliża nas to do fizyki kwantowej - w dowolnie długim okresie czasu mogą zaistnieć wszystkie -nawet zupełnie nieprawdopodobne- przypadki i stany materii.

Będziemy z uporem i różnymi metodami objaśniać myśl Ludwiga Wittgensteina, gdyż jest ona fundamentalna dla faktologii internetowej nie tylko dlatego, że definiuje on pojęcie faktu, ale także dlatego, że wytycza granice filozofii nazywając po imieniu jałowy język spekulacji i dywagacji pseudo-filozoficznych po prostu niedorzecznością.Zbig Kurzawa, mail: zbigkurzawa@wp.pl
Updated April 14,2004.
Copyright: Zbig Kurzawa and Francis W.Crackstone-all rights reserved.
Wykorzystanie grafik z opisami tylko za zgodą właściciela serwisu.