Zygmunt Wierzbicki /1976_Wierzbicki/ - ur. w r. 1941, zam. w Starogardzie Gd. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie, specjalizacja: ekonomika transportu lądowego. Wiele lat pracował w firmach państwowych, prowadził także własny warsztat mechaniczny. Wszechstronnie uzdolniony z predyspozycjami do pracy naukowej. Jednakże ekonomia nie interesowała go zbytnio dlatego zajął się problematyką faktologii i na tym polu osiągnął wiele. Niestety zły stan zdrowia zmusił go do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Były redaktor naczelny "Przeglądu Faktologicznego", autor wielu prac naukowych i artykułów w tej dziedzinie.
Po zakończeniu prac Zakładu Faktologii Internetowej w lutym 2007 r. nie przystąpił do zespołu zajmującego się filozofią kwantową.