OFICJALNA STRONA ZAKŁADU FAKTOLOGII INTERNETOWEJ

(od lutego 2007 przekształconego w Zakład Filozofii Kwantowej)

/Gdynia-Starogard-Rockford-Bergamo-Jaipur/

Rozmiar: 1225 bajtów

Zdanie pierwsze:

"1.Świat jest wszystkim co jest faktem
1.1 Świat jest ogółem faktów a nie rzeczy
1.11 Świat jest wyznaczony przez fakty oraz przez to, że są to wszystkie fakty."

("Tractatus Logico-Philosophicus"-Ludwik Wittgenstein)

Czym jest faktologia? Jest to nauka zajmująca się teorią i praktyką systematycznej rejestracji wszelkich danych zwanych faktami bez względu na ich rodzaj i znaczenie w celu osiągnięcia masy krytycznej informacji zawartej w tych faktach. Podstawy teoretyczne faktologii stworzyli w połowie lat 70-tych dwaj naukowcy tj. Zygmunt Wierzbicki i Zbigniew Kurzawa /z wykształcenia formalnego-ekonomiści/. W tym okresie jednak nie było technicznych możliwości gromadzenia i przetwarzania ogromnych ilości faktów. Zygmunt Wierzbicki zajął się zatem systematycznym odnotowywaniem wielkości połowów dorsza w rejonie płn. Atlantyku /podstawowym źródłem były ONZ-towskie biuletyny FAO/. Natomiast Zbigniew Kurzawa fotografował codziennie widok z okna pokoju, gdzie zamieszkiwał na ulicę Sikorskiego w Starogardzie Gd.. W latach 1977-1995 zebrano imponujące ilości faktów, co pozwoliło na opracowanie podstaw teoretycznych faktologii jako nowej dziedziny nauki. Dopiero jednak technika komputerowa pozwoliła na ogromne zwiększenie ilości zbieranych faktów, ich rejestrację i archiwizację. Możliwa stała się automatyzacja procesu zbierania faktów nawet z odległych miejsc na kuli ziemskiej bez ruszania się zza biurka. Archiwizacja dużej ilości danych też stała się o wiele prostsza i tańsza dzięki nagrywaniu zbiorów faktów na płyty CD, a już wkrótce na płyty DVD. Z tych też względów zmianie uległa nazwa tej nowej gałęzi nauki - dodano określenie "Internetowa" dla podkreślenia, że dopiero z chwilą powszechnego dostępu do sieci globalnej możliwy stał się dynamiczny rozwój faktologii. Istnieje też potrzeba odróżnienia nowej gałęzi nauki od religijnej sekty faktologów dość popularnej w USA. Sięga ona do korzeni chrześcjaństwa oraz doszukuje się jego powiązań z Sumerami oraz innymi ludami starożytności. W sumie religia dość mętna i niejasna.
Faktologia nie jest religią, a nauką powstałą na bazie odrzucenia tradycyjnej filozofii i uznaniu za swego ojca duchowego Ludwiga Wittgensteina, którego tezę pierwszą z dwoma objaśnieniami z fundamentalnego dzieła cytujemy na początku strony.
Faktologia internetowa zajmuje się także badaniami Sieci globalnej,a w szczególności wszelkimi zagrożeniami dla tej sieci wynikającymi z rosnącej entropii, powstawaniem obszarów niewidzialnych tzw. DHN czyli "dark holes of the net" i DAS czyli "dark address spaces". Prowadzimy badania nad topologią Sieci i jej optymalizacją oraz archiwizacją zasobów. Bronimy tradycyjnej wolności Internetu przed zakusami rządów i ponadnarodowych korporacji, które pod pozorem walki z terroryzmem czy też rzekomej ochrony praw autorskich usiłują narzucić totalną kontrolę nad siecią. Jeśli tak się stanie stworzymy A-Internet tzn. sieć Alternatywną. Już zaczynamy ją tworzyć.
Jeden z założycieli Zbig Kurzawa, w 1976 roku rozpoczął swoją słynną już serię fotografii ulicy Sikorskiego.
Tytułem faktologa honoris causa post mortem uhonorowano panią Janinę Turek z Krakowa/na zdjęciu/, która od roku 1943 przez następne 57 lat prowadziła systematyczną rejestrację faktów ze swego życia gromadząc imponującą ilość danych. Nie była może świadoma, że jest pionierką faktologii, ale jej zapiski spełniały wszelkie warunki stawiane przez naukę tego rodzaju rejestrom. Pomijała ona mało istotne dane o swoich stanach psychicznych, ale odnotowywała szczegółowo fakty dot. spożywanych posiłków, czy oglądanych filmów. . Janina Turek (1921-2000) Zapisała ogółem 728 zeszytów odnotowując m.in. -ile razy odbierała telefon w domu i kto dzwonił -38 195 faktów -ile razy dzwoniła do kogoś - 6257 faktów -ile dała prezentów, komu i jakich -5817 faktów -ile dostała prezentów - 10 868 -ile razy grała w brydża - 1500 -ile razy była w teatrze - 110 -ile obejrzała programów w telewizji -70 042 oraz setki tysięcy innych faktów ze swej codzienności. Przez 57 lat zanotowała i policzyła wszystkie przyjęcia, wycieczki, tańce, przedmioty znalezione, listy, lektury, wyjścia do kina, wizyty, śniadania, obiady, kolacje. Każdy zanotowany fakt otrzymywał w dzienniku 1943_Turek h.c. swój numer. To- oraz niezwykła systematyczność zapisów -czyni z dzieła tej wielkiej kobiety pracę o wybitnych walorach naukowych dla faktologii internetowej. Niestety dzienniki te nie zostały jeszcze zdigitalizowane, należy jednak mieć nadzieję, że zostały dobrze zabezpieczone przez rodzinę. 1943_Turek h.c. rejestruje tylko fakty -żadnych emocji i przeżyć osobistych. Kiedy mąż jej powrócił po latach katorgi z obozu odnotowała jedynie "wizytę Czesława Turka" w dziale "Wizyty niezapowiedziane". I w tym właśnie przejawia się geniusz 1943_Turek h.c. Jest ona dla faktologii internetowej takim samym symbolem jak Augusta Ada Byron (1815-1852), pionierka programowania, kobieta która na 100 lat przed erą komputerów przewidziała mechanizmy ich działania i napisała pierwszy program.
Nie jest zadaniem faktologii internetowej badanie różnych stanów świadomości, ale prosta rejestracja wybranych faktów zgodnie z wypracowaną metodologią. Z kolei odpowiednia ilość zebranych faktów /obecnie mierzonych w TERA- i PETA- bajtach/ tworzy zbiór stanowiący zupełnie nową jakość, którego przetwarzanie na wysoko wydajnych komputerach lub w sieci daje nieoczekiwane rezultaty. Ostatecznym celem faktologii jest zebranie takiej ilości faktów, aby przekroczyły one tzw. masę krytyczną i doprowadziły do reakcji łańcuchowej, której rezultatów nie sposób dziś przewidzieć. Problem ten będzie przedmiotem dalszych badań i publikacji.

Na początku roku 2007 ogłaszamy WIELKIE ZWYCIĘSTWO faktologii internetowej!! Kiedy w roku 1977 rozpoczęliśmy rejestrację faktów, a w r. 1999 inicjowaliśmy powstanie nowej gałęzi nauki nikt nie słyszał o blogach. Dziś sieć jest pełna blogów, foto-blogów i wideo-blogów, które są rejestracją miliardów faktów z życia milionów ludzi i ten materiał natychmiast ląduje w sieci globalnej. Cel nasz został osiągnięty. W naszych archiwalnych artykułach można zobaczyć ile jeszcze innych zjawisk i procesów społecznych faktologia internetowa przewidziała zanim one zaistniały. Wspomnę tylko o powstaniu alternatywnej sieci www.
W tej sytuacji likwidacji ulegają kwartalniki "Chronicles of Internet Factology" oraz "Przegląd Faktologiczny", a zamiast nich powstanie strona o filozofii kwantowej. Tym razem jest to projekt jak najbardziej poważny i naukowy.

Zapraszam nadal do zapoznania się z archiwalnymi publikacjami naukowymi ZFI, a przede wszystkim z artykułami i streszczeniami artykułów zamieszczonych w Przeglądzie Faktologicznym 2003 i 2004 i 2005 /tutaj badania nad Biblią/ oraz w "Chronicles of Internet Factology 2003" i 2004 oraz 2005 , a także w Archiwum. Wiek XXI to wiek informacji,a faktologia internetowa otworzyła nowy rozdział w dziedzinie jej zbierania i przetwarzania w celu znalezienia odpowiedzi na podstawowe pytania dręczące rodzaj ludzki.

Pozostawiam narazie linki faktologiczne, jako świadectwo ery pre-blogowej, ale jednocześnie otwieram dział linków związanych z filozofią kwantową.

Linki faktologiczne

1/Ludwig Wittgenstein- życie, twórczość, komentarze i artykuły prof. Wojciecha Sady n/t filozofii Mistrza.
2/Projekt "Eat22"- Elie Harrison fotografowała wszystkie swoje posiłki przez cały rok podając dokładną datę i godzinę posiłku oraz inne szczegółowe dane spełniające wymogi faktologii. Niestety jej strona nie jest już osiągalna w sieci. Pionierką w tej dziedzinie była Vanessa Beecroft, która już w r. 1993 na wystawie w Mediolanie zaprezentowała dziennik posiłków prowadzony pedantycznie od 8 lat! Było działanie stricte artystyczne, ale być może spełniało również rygory rejestracji faktów. W każdym razie jedna z najwcześniejszych prób rozpoczęta już w r. 1985.
3/Jonathan Keller- prowadzi bardzo ambitny projekt-od 5 lat fotografuje codziennie swoją twarz i zamierza kontynuować swój projekt aż do śmierci. Przypomina to fotografowanie widoku z okna na ulicę prowadzonego w latach 70-tych przez jednego z pionierów faktologii. Z uwagi na systematyczność rejestracji, zachowanie tego samego wyrazu twarzy i mimiki projekt ten spełnia wszelkie wymagania faktologii.
4/Roman Opałka-polski malarz, grafik w roku 1965 rozpoczął swoje wielkie dzieło Opisywanie świata. Zapisuje na swoich obrazach następujące po sobie liczby naturalne, a do każdego obrazu dodaje zdjęcie swej twarzy i nagranie głosu mówiącego kolejne, malowane liczby. Z punktu widzenia faktologii jest to bardziej fakt artystyczny, ale bez wątpienia zdjęcia artysty wykonywane codziennie, zawsze z tej samej odległości, w tym samym oświetleniu i w tym samym ujęciu należą do kanonu naszej nauki. Artysta usuwa z dokumentacji każde zdjęcie, w którym na jego twarzy widoczny jest chocby cień emocji. Może nie końca rozumiemy jeszcze wielkość dzieła tego geniusza, ale bez wątpienia jest on dla nas przykładem pioniera faktologii, którą nasycił duchem i pięknem prawdziwej sztuki. Niestety zmarł on w sierpniu 2011 r.


Linki dot. filozofii kwantowej

1/ Logika kwantowa
2/ Filozofia kwantowa - moja nowa strona założona 26.VI.2013 r.
3/ Centrum filozofii kwantowej
4/ Filozofia cyfrowa
5/ Metafizyka XXI wieku
6/ Teoria pętlowej grawitacji kwantowej


Pomógł Pajączek


CYBERDUSK


Zbig Kurzawa, mail to: zbigstar@o2.pl
Ostatnia korekta- 25.X.2015 r.
Copyright Zbig Kurzawa- wszelkie prawa zastrzeżone
Przedruki artykułów i streszczeń poza siecią Internet tylko za zgodą właściciela serwisu.